نظرسنجی

تاریخ برگزاری
ورودی نامعتبر است

روزهای برگزاری
ورودی نامعتبر است

نام و نام خانوادگی شرکت کننده (در صورت تمایل)
ورودی نامعتبر است

عنوان دوره
ورودی نامعتبر است

مدت برگزاری (ساعت)
ورودی نامعتبر است

نام استاد
ورودی نامعتبر است

همکار گرامی، ارتقای کیفیت فرایند یادگیری به همیاری شما نیاز دارد. خواهشمند است به منظور اثربخشی دوره های آموزشی با ارائه نظرات خود ما را یاری فرمایید.
معیارهای ارزشیابی
محتوا
تست
ورودی نامعتبر است

تست
ورودی نامعتبر است

تست
ورودی نامعتبر است

محتوا
تست
ورودی نامعتبر است

تست
ورودی نامعتبر است

تست
ورودی نامعتبر است

تست
ورودی نامعتبر است

تست
ورودی نامعتبر است

تست
ورودی نامعتبر است

تست
ورودی نامعتبر است

محتوا
تست
ورودی نامعتبر است

تست
ورودی نامعتبر است

تست
ورودی نامعتبر است

مهمترین نقطه قوت دوره
ورودی نامعتبر است

مهمترین نقطه قوت دوره
ورودی نامعتبر است

عنوان دوره
ورودی نامعتبر است

عنوان دوره
ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

عنوان دوره
ورودی نامعتبر است

مهمترین نقطه قوت دوره
ورودی نامعتبر است

ارسال

Contact with the institution

  • 15th floor, the main building of the Islamic Revolutionary Foundation, Resalat Highway

  • +9821-86088231

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quick access

subscribe to newsletter

    All rights reserved for the Sina Science Development Institute.

  

ارتباط با دانشگاه علمی کاربردی سینا

(گردشگران بنیاد) :

 

واحد تهران: 

 

 

021-88809256
021-88853247
021-88896356  

 

واحد مشهد: 

 

0513-8544394