لوگوی موسسه سینا

تلفن
۰۲۱-۸۶۰۸۸۲۳۱

پست الکترونیکی
info@sinainst.com

اطلاعیه شماره دو فولاد شرق کاوه

مواد عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فولاد شرق کاوه

پس از انتخاب گروه شغلی، لازم است که مفاد هریک از ردیف های شغلی این آزمون را از این صفحه انتخاب کنید و مطابق آن برای آزمون آماده شوید.

مواد عمومی آزمون

 1. فنّاوری اطلاعات (مهارت‌های هفتگانه ICDL)
 2. ریاضی و آمار مقدماتی
 3. معارف اسلامی
 4. زبان انگلیسی عمومی
 5. اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
 6. هوش و توانمندی‌های عمومی
 7. ادبیات فارسی
 8. تبصره: اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوال‌های معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوال‌های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

   

 مواد تخصصی آزمون 

لازم است که هریک از متقاضیان پس از انتخاب گروه شغلی خود از میان مدیریت، بازرگانی، مالی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری، برنامه ریزی و انبارها، بهره برداری ، توسعه منابع انسانی وامور اجتماعی، حراست و انتظامات و کیفیت، طبق جدول زیر به سرفصل های آزمون توجه نموده و جهت آزمون آماده شوند.

 

ردیف

حوزه کاری

عنوان شغل

رشته تحصیلی

 

تعداد

تحصیل

منابع آزمون

1

مدیریت

مسوول شیفت حراست و انتظامات

مدیریت دولتی-روانشناسی-علوم ارتباطات

دیپلم

کتاب حفاظت، حراست و نگهبانی

نویسندگان: عادل شیرازی و عارف شیرازی انتشارات مینوفر

3

2

رئیس خرید

مدیریت بازرگانی -  مدیریت صنعتی -صنایع - مدیریت اجرایی

لیسانس

مدیریت بازاریابی(سه استاد)/اصول بازاریابی(فلیپ کاتلر)/ مروری بر مفاهیم بازاریابی (محمدجعفر جعفری زرمهری)

1

3

رئیس بازرگانی  و فروش

مدیریت بازرگانی - مدیریت اجرایی

لیسانس

مدیریت بازاریابی(سه استاد)/اصول بازاریابی(فلیپ کاتلر)/ مروری بر مفاهیم بازاریابی (محمدجعفر جعفری زرمهری)

1

4

رئیس برنامه ریزی و لجستیک بازرگانی

مدیریت بازرگانی -  مدیریت صنعتی -صنایع - مدیریت اجرایی

لیسانس

مدیریت بازاریابی(سه استاد)/اصول بازاریابی(فلیپ کاتلر)/ مروری بر مفاهیم بازاریابی (محمدجعفر جعفری زرمهری)

1

5

رئیس برنامه ریزی وکنترل تولید

مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی

لیسانس

مدیریت تولید و عملیات/ مولف دکتر هایده متقی/

فرآیندهای تولید/ مولف ناگندرا پارشار و میتال/ ترجمه محمد اسماعیل اسدی

1

6

رئیس کنترل موجودی و سفارشات

مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی

لیسانس

مدیریت خرید و سیستم های برنامه ریزی و کنترل انبارنویسنده علی عباسی/انتشارات ترمه

1

7

رئیس انبارها

مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی

لیسانس

مدیریت خرید و سیستم های برنامه ریزی و کنترل انبارنویسنده علی عباسی/انتشارات ترمه

1

8

مسئول دبیرخانه

مدیریت

لیسانس

جزوه پی دی اف خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری/جزوه پی دی اف درسنامه آئین نگارش مکاتبات اداری

1

9

رئیس امور اداری

مدیریت دولتی-مدیریت صنعتی-روانشناسی

لیسانس

جزوه پی دی اف درس نامه کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت/ تالیف دکتر علی جهانگیری/(قابل دانلود ازاینترنت)

جزوه پی دی اف درسنامه آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور/ ویژه مدیران عملیاتی و میانی(قابل دانلود ازاینترنت)

جزوه پی دی اف درسنامه آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی ویژه مدیران سطوح عملیاتی(قابل دانلود از اینترنت)

جزوه پی دی اف قانون مدیریت خدمات کشوری(قابل دانلود از اینترنت)

1

10

سرپرست خدمات عمومی

گرایش مدیریت

لیسانس

اصول مدیریت دکتر علی رضائیان

1

11

رئیس HSAEQ

مهندسی  بهداشت حرفه ای

لیسانس

بازرسی در معدن /مولف حسن مدنی

1

12

سرپرست ICT و توسعه سیستم ها

مندسی کامپیوتر (نرم افزار - سخت افزار)

لیسانس

کتاب شبکه های کامپیوتری تننباوم ترجمه ملیکان/ کتاب ICDL (سطح یک) مهندس سبزعلی گل/ کتاب مدیریت فناوری اطلاعات دکتر محمد فتحیان

1

13

رئیس حسابداری مالی

 حسابداری

لیسانس

کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی جلد 1 و 2

نویسنده: ایرج نوروش، ساسان مهرانی، غلامرضا کرمی

1

14

رئیس حسابداری صنعتی و اعتبارات

 حسابداری

لیسانس

کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی جلد 1 و 2

نویسنده: ایرج نوروش، ساسان مهرانی، غلامرضا کرمی

1

15

رئیس تولید کنسانتره

مهندسی مکانیک - مهندسی برق -متالوژی-معدن

لیسانس

روش های استخراج معادن سطحی/مولف مرتضی اصانلو -استاتیک جانسون-مقاومت مصالح دکتر حجت اله عادلی-ارتعاشات تامسون-تحلیلی مهندسی مدار/مولف ولیام هارت هیت،جک کمرلی و استیون دورمن/ترجمه محمود دیانی/انتشارات نص-مدارهای الکتریکی 1و2/ تالیف کارو زرگر،انتشارات پوران پژوهش-نظریه اساسی مدارها و شبکه ها(1و2) /تالیف چارلز دسور وارنست کوه،مترجم پرویز جبه دار مارالانی/ انتشارات دانشگاه تهران-مبانی کانه آرایی و آزمایشگاه دکتر بنسی- متالوژی استخراجی/مولف فهیمه حسینی(ویگنس)

1

16

سرپرست شیفت تولید

متالوژی-برق- مکانیک

لیسانس

استاتیک جانسون-مقاومت مصالح دکتر حجت اله عادلی-ارتعاشات تامسون-تحلیلی مهندسی مدار/مولف ولیام هارت هیت،جک کمرلی و استیون دورمن/ترجمه محمود دیانی/انتشارات نص-مدارهای الکتریکی 1و2/ تالیف کارو زرگر،انتشارات پوران پژوهش-نظریه اساسی مدارها و شبکه ها(1و2) /تالیف چارلز دسور وارنست کوه،مترجم پرویز جبه دار مارالانی/ انتشارات دانشگاه تهران- متالوژی استخراجی/مولف فهیمه حسینی(ویگنس)

3

17

رئیس خدمات فنی و مهندسی

کاشناس فنی مکانیک/برق/ ابزار دقیق

لیسانس

استاتیک جانسون-مقاومت مصالح مولف حجت اله عادلی-ارتعاشات تامسون-

1

18

سرپرست شیفت برق و ابزار دقیق

مهندسی برق و ابزار دقیق/الکتروتکنیک

لیسانس

استاتیک جانسون-مقاومت مصالح دکتر حجت اله عادلی-ارتعاشات تامسون-تحلیلی مهندسی مدار/مولف ولیام هارت هیت،جک کمرلی و استیون دورمن/ترجمه محمود دیانی/انتشارات نص-مدارهای الکتریکی 1و2/ تالیف کارو زرگر،انتشارات پوران پژوهش-نظریه اساسی مدارها و شبکه ها(1و2) /تالیف چارلز دسور وارنست کوه،مترجم پرویز جبه دار مارالانی/ انتشارات دانشگاه تهران

3

19

سرپرست شیفت مکانیک و تاسیسات

مهندسی مکانیک

لیسانس

استاتیک جانسون-مقاومت مصالح دکتر حجت اله عادلی-ارتعاشات تامسون

3

20

سرپرست تکنولوژی تولید و مهندسی

مهندسی مکانیک-مهندسی معدن-مهندسی ساخت و تولید و مهندسی برق

لیسانس

روش های استخراج معادن سطحی/مولف مرتضی اصانلو -استاتیک جانسون-مقاومت مصالح دکتر حجت اله عادلی-ارتعاشات تامسون-تحلیلی مهندسی مدار/مولف ولیام هارت هیت،جک کمرلی و استیون دورمن/ترجمه محمود دیانی/انتشارات نص-مدارهای الکتریکی 1و2/ تالیف کارو زرگر،انتشارات پوران پژوهش-نظریه اساسی مدارها و شبکه ها(1و2) /تالیف چارلز دسور وارنست کوه،مترجم پرویز جبه دار مارالانی/ انتشارات دانشگاه تهران

1

21

رئیس امور معادن

مهندسی معدن

لیسانس

روش های استخراج معادن سطحی/مولف مرتضی اصانلو

1

22

رئیس آزمایشگاه

شیمی -متالوژی -معدن

لیسانس

روش های استخراج معادن سطحی/مولف مرتضی اصانلو - متالوژی استخراجی/مولف فهیمه حسینی(ویگنس)-مبانی شیمی تجزیه،اسکوگ،وست هالر،کروچ

1

23

حراست و انتظامات

مامور حفاظت و انتظامات

دیپلم

دیپلم

کتاب حفاظت، حراست و نگهبانی

نویسندگان: عادل شیرازی و عارف شیرازی انتشارات مینوفر

12

24

بازرگانی

کارشناس امور حقوقی و قراردادها

مدیریت بازرگانی - مدیریت اجرایی

لیسانس

جزوه پی دی اف درسنامه آشنایی با قانون مجازات اسلامی فصل تعدیات ماموران دولتی/جزوه پی دی اف آئین نگارش آراء قضایی/جزوه پی دی اف بررسی مسائل حقوقی تعلیق، انحلال و بطلان پیمان

1

25

کارشناس خرید

مدیریت بازرگانی -  مدیریت صنعتی -صنایع - مدیریت اجرایی

لیسانس

مدیریت بازاریابی(سه استاد)/اصول بازاریابی(فلیپ کاتلر)/ مروری بر مفاهیم بازاریابی (محمدجعفر جعفری زرمهری)

1

26

کارشناس بازاریابی و فروش

مدیریت بازرگانی - مدیریت اجرایی

لیسانس

مدیریت بازاریابی(سه استاد)/اصول بازاریابی(فلیپ کاتلر)/ مروری بر مفاهیم بازاریابی (محمدجعفر جعفری زرمهری)

1

27

کارپرداز

بازرگانی- مالی

دیپلم

مدیریت خرید و سیستم های برنامه ریزی و کنترل انبارنویسنده علی عباسی- سیستم سفارشات خرید وانبارداری نویسنده فریدون یگانه،مهرداد بنداری،سید عماد الدین شهریاری

2

28

کارمند بازاریابی و فروش

بازرگانی- مالی

دیپلم

کتاب بازاریابی  و مدیریت بازار انتشار سمت دکتر روستا،دکترابراهیمی،دکترونوس

1

29

کارشناس بازرگانی و لجستیک

مدیریت بازرگانی -  مدیریت صنعتی -صنایع - مدیریت اجرایی

لیسانس

مدیریت بازاریابی(سه استاد)/اصول بازاریابی(فلیپ کاتلر)/ مروری بر مفاهیم بازاریابی (محمدجعفر جعفری زرمهری)

1

30

برنامه ریزی و انبارها

کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید

مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی

لیسانس

مدیریت تولید و عملیات/ مولف دکتر هایده متقی/

فرآیندهای تولید/ مولف ناگندرا پارشار و میتال/ ترجمه محمد اسماعیل اسدی

1

31

کارشناس واحد دریافت

مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی

لیسانس

سیستم سفارشات خرید و انبارداری/ انتشارات دیباگران تهران/

2

32

مسئول انبار محصول

ریاضی-فنی

دیپلم

سیستم سفارشات خرید و انبارداری/ انتشارات دیباگران تهران/- ریاضیات مقدماتی/ مولف دکتر عرفانیان

آمار مقدماتی/ مولف دکتر بهبودیان-

1

33

مسئول انبار قطعات و ملزومات

ریاضی-فنی

دیپلم

سیستم سفارشات خرید و انبارداری/ انتشارات دیباگران تهران/- ریاضیات مقدماتی/ مولف دکتر عرفانیان

آمار مقدماتی/ مولف دکتر بهبودیان

1

34

انباردار

ریاضی-فنی

دیپلم

مدیریت خرید و سیستم های برنامه ریزی و کنترل انبارنویسنده علی عباسی- سیستم سفارشات خرید وانبارداری نویسنده فریدون یگانه،مهرداد بنداری،سید عماد الدین شهریاری

6

35

توسعه منابع انسانی و امور اجتماعی

کارشناس استراتژی و تعالی

مهندسی صنایع

لیسانس

کلینیک های مدیریت منابع انسانی/ مولف دکتر بهزاد ابوالعلایی/ انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

1

36

کارشناس توسعه منابع انسانی و امور اجتماعی

مدیریت دولتی-مدیریت صنعتی-روانشناسی

لیسانس

کلینیک های مدیریت منابع انسانی/ مولف دکتر بهزاد ابوالعلایی/ انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

2

37

کارگر امور عمومی

-----

دیپلم

ایمنی وحفاظت فنی/مولف مهندس فرامرز شعبان زاده

4

38

بازرس ایمنی راننده و آتش نشان

کاردان بهداشت حرفه ای

فوق دیپلم

ایمنی وحفاظت فنی/مولف مهندس فرامرز شعبان زاده

3

39

کارشناس تضمین کیفیت

مهندسی صنایع

لیسانس

مدیریت تولید و عملیات/ مولف دکتر هایده متقی/

فرآیندهای تولید/ مولف ناگندرا پارشار و میتال/ ترجمه محمد اسماعیل اسدی

1

40

بهداشتیار

بهیار

فوق دیپلم

ایمنی وحفاظت فنی/مولف مهندس فرامرز شعبان زاده

3

41

کارشناس ICT و توسعه سیستم ها

مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - سخت افزار)

لیسانس

کتاب شبکه های کامپیوتتری تنتباوم ترجمه ملیکان/ کتاب ICDL (سطح یک) مهندس سبزعلی گل/ کتاب مدیریت فناوری اطلاعات دکتر محمد فتحیان

1

42

مالی و اقتصادی و سرمایه گذاری

مسئول امور سهام

 حسابداری

لیسانس

کتاب مدیریت مالی – تالیف دکتر رضا تهرانی – انتشارات نگاه دانش- اقتصاد خرد/ کلان/ مولف: دکتر محسن نظری

1

43

کارشناس مالی و اقتصادی

 حسابداری

لیسانس

اقتصاد خرد/ کلان/ مولف: دکتر محسن نظری- کتاب مدیریت مالی – تالیف دکتر رضا تهرانی – انتشارات نگاه دانش

3

44

مسئول خزانه داری

حسابداری

لیسانس

کتاب اصول حسابداری دولتی

نویسنده: دکتر جعفر باباجانی

1

45

بهره برداری

تکنسین تولید

کاردان فنی (مکانیک / متالوژی)

دیپلم

استاتیک جانسون-مقاومت مصالح دکتر حجت اله عادلی-ارتعاشات تامسون- متالوژی استخراجی/مولف فهیمه حسینی(ویگنس)

36

46

کارشناس فنی و مهندسی

کارشناس فنی مکانیک/برق/ ابزار دقیق

لیسانس

استاتیک جانسون-مقاومت مصالح دکتر حجت اله عادلی-ارتعاشات تامسون-تحلیلی مهندسی مدار/مولف ولیام هارت هیت،جک کمرلی و استیون دورمن/ترجمه محمود دیانی/انتشارات نص-مدارهای الکتریکی 1و2/ تالیف کارو زرگر،انتشارات پوران پژوهش-نظریه اساسی مدارها و شبکه ها(1و2) /تالیف چارلز دسور وارنست کوه،مترجم پرویز جبه دار مارالانی/ انتشارات دانشگاه تهران

1

47

تکنسین برق و ابزار دقیق

کاردان فنی (برق/ابزار دقیق)

دیپلم

دروس تخصصی سال دهم/ یازدهم/ دوازدهم رشته برق- الکتروتکنیک

8

48

تکنسین فنی (مکانیک/ تاسیسات)

کاردان فنی (برق/مکانیک)

دیپلم

دروس تخصصی سال دهم/ یازدهم/ دوازدهم رشته مکانیک

8

49

کارشناس تکنولوژی تولید و مهندسی

مهندسی مکانیک-مهندسی معدن-مهندسی ساخت و تولید و مهندسی برق

لیسانس

روش های استخراج معادن سطحی/مولف مرتضی اصانلو-استاتیک جانسون-مقاومت مصالح دکتر حجت اله عادلی-ارتعاشات تامسون-تحلیلی مهندسی مدار/مولف ولیام هارت هیت،جک کمرلی و استیون دورمن/ترجمه محمود دیانی/انتشارات نص-مدارهای الکتریکی 1و2/ تالیف کارو زرگر،انتشارات پوران پژوهش-نظریه اساسی مدارها و شبکه ها(1و2) /تالیف چارلز دسور وارنست کوه،مترجم پرویز جبه دار مارالانی/ انتشارات دانشگاه تهران

1

50

تکنسین تکنولوژی تولید و مهندسی

کاردان فنی

دیپلم

استاتیک جانسون-مقاومت مصالح دکتر حجت اله عادلی-ارتعاشات تامسون-تحلیلی مهندسی مدار/مولف ولیام هارت هیت،جک کمرلی و استیون دورمن/ترجمه محمود دیانی/انتشارات نص-مدارهای الکتریکی 1و2/ تالیف کارو زرگر،انتشارات پوران پژوهش-نظریه اساسی مدارها و شبکه ها(1و2) /تالیف چارلز دسور وارنست کوه،مترجم پرویز جبه دار مارالانی/ انتشارات دانشگاه تهران

2

51

کارشناس تولید

مهندسی متالوژی-مهندسی معدن-

لیسانس

 روش های استخراج معادن سطحی/مولف مرتضی اصانلو - متالوژی استخراجی/مولف فهیمه حسینی(ویگنس)

2

52

کارشناس امور معادن

مهندسی معدن

لیسانس

روش های استخراج معادن سطحی/مولف مرتضی اصانلو

2

53

کیفیت

کارشناس کنترل کیفی

شیمی -متالوژی -معدن

لیسانس

 روش های استخراج معادن سطحی/مولف مرتضی اصانلو - متالوژی استخراجی/مولف فهیمه حسینی(ویگنس)- مبانی شیمی تجزیه،اسکوگ،وست هالر،کروچ

1

54

کنترلر تولید

شیمی -متالوژی -معدن

لیسانس

روش های استخراج معادن سطحی/مولف مرتضی اصانلو -متالوژی استخراجی/مولف فهیمه حسینی(ویگنس)- مبانی شیمی تجزیه،اسکوگ،وست هالر،کروچ

6

جـمـع کــــــل

117

 

 

 تذکر1:  ردیف شغلی های ستاره دار، مشمول آزمون تخصصی نبوده و فقط در آزمون عمومی شرکت می کنند.

تذکر 2 : دروس عمومی با ضریب یک و دروس تخصصی با ضریب دو محاسبه و اعمال خواهند شد.

تذکر 3 : کلیه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینه‌ای با ضریب یک (1) می باشند. ضمناً به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

"بازگشت"  

 

 

ارتباط با موسسه

 • بزرگراه رسالت، نرسيده به بزرگراه افريقا، ساختمان اصلی بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی، طبقه١٥

 • ٨٦٠٨٨٢٣١-۰۲۱

 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دسترسی سریع

عضویت در خبرنامه

    تمامی حقوق این وبسایت برای موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا محفوظ می‌باشد. 

لوگوی طراح سایت