لوگوی موسسه سینا

تلفن
۰۲۱-۸۶۰۸۸۲۳۱

پست الکترونیکی
info@sinainst.com

اطلاعیه پنجم، اطلاعیه دعوت به مصاحبه‌ی آزمون استخدامی سیمان هگمتان

اطلاعیه دعوت به مصاحبه‌ی تخصصی و آزمون روان شناسی آزمون استخدامی شرکت سیمان هگمتان

 

به اطلاع شرکت‌کنندگان گرامی آزمون استخدامی شرکت سیمان هگمتان می‌رساند؛ پیرو برگزاری آزمون استخدامی کتبی و دانشی شرکت سیمان هگمتان، در روز جمعه مورخ 15 اسفندماه سال 1399 و به منظور جذب نیرو و تعیین تکلیف نهایی داوطلبان این آزمون، فرایند برگزاری آزمون تخصصی و آزمون روان شناسی به شرح ذیل اعلام می‌گردد.ضروری ا‌ست پدیرفته‌شدگان اولیه هر گروه شغلی طبق زمان‌بندی مندرج در جدول زیر، نسبت به شرکت در این مرحله اقدام نمایند.

تذکر مهم 1: درصورت انصراف هریک از داوطلبین واجد شرایط در آزمون تخصصی و یا عدم حضور به موقع، حق هرگونه ادعا از وی سلب شده و با تصمیم مدیران ارشد، امکان جایگزینی افراد واجدشرایط بعدی، وجود خواهد داشت.

تذکر مهم 2: برنامه زمان بندی گروه های شغلی مهندسی مکانیک، برق / الکترونیک، کامپیوتر ، شیمی کاربردی / مهندسی شیمی و صنایع تغییر کرده است. 

زمان‌بندی جدید برگزاری آزمون روانشناختی و مصاحبه تخصصی

  چنانچه قادر به مشاهده ی کل جدول نیستید؛ گوشی خود را به حالت افقی درآورید.

گروه شغلی

رتبه

نام 

نام خانوادگی

روز

تاریخ

ساعت 

وضعیت

حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

مهدی

نادیان رفیع

سه شنبه

24 فروردین 1400

12:30

برگزار شد

2

اصغر

حاجیان بیدار

سه شنبه

24 فروردین 1400

8

برگزار شد

3

رامین

لطفی شهپر

سه شنبه

24 فروردین 1400

11:30

برگزار شد

4

مصطفی

قاسمی

سه شنبه

24 فروردین 1400

10:30

برگزار شد

5

هادی

توکلی افضل

سه شنبه

24 فروردین 1400

8

برگزار شد

6

پرویز

صبوری شایگان

سه شنبه

24 فروردین 1400

10

برگزار شد

7

بهزاد

قمری وفا

سه شنبه

24 فروردین 1400

11

برگزار شد

8

اصغر

ملکی

سه شنبه

24 فروردین 1400

12

برگزار شد

9

وحید

بهرامی

سه شنبه

24 فروردین 1400

8

برگزار شد

10

رسول

شجاعی

سه شنبه

24 فروردین 1400

9:30

برگزار شد

انبارداری/کامپیوتر/بازرگانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

علی

مصطفوی لایق

سه شنبه

24 فروردین 1400

17

برگزار شد

2

امیر

سلطانی شایان

سه شنبه

24 فروردین 1400

16:30

برگزار شد

3

حجت

اسفندیاری احمر

سه شنبه

24 فروردین 1400

14

برگزار شد

4

حمیدرضا

جهانگیری

سه شنبه

24 فروردین 1400

14

برگزار شد

5

محمد فاضل

یعقوبی

سه شنبه

24 فروردین 1400

18

برگزار شد

6

علی

حاتمی

سه شنبه

24 فروردین 1400

14

برگزار شد

7

علی

نادری

سه شنبه

24 فروردین 1400

17:30

برگزار شد

8

بهزاد

رسولی

سه شنبه

24 فروردین 1400

15:30

برگزار شد

9

سید وحید

رضوی

سه شنبه

24 فروردین 1400

16

برگزار شد

مکانیک / ساخت و تولید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

محمد

نجفی دوست

چهارشنبه

25 فروردین 1400

12

برگزار شد

2

مهدی

مهرابی

چهارشنبه

25 فروردین 1400

11

برگزار شد

3

سعید

انصاری صحت

چهارشنبه

25 فروردین 1400

8

برگزار شد

4

مهدی

اسماعیلی بهمند

چهارشنبه

25 فروردین 1400

8

برگزار شد

5

رضا

نجفی

چهارشنبه

25 فروردین 1400

11:30

برگزار شد

6

ابوطالب

محمدی

چهارشنبه

25 فروردین 1400

10:30

برگزار شد

7

سجاد

جعفری

چهارشنبه

25 فروردین 1400

9:30

برگزار شد

8

محمد

زاهد

چهارشنبه

25 فروردین 1400

10

برگزار شد

9

فرهاد

اطمینان

چهارشنبه

25 فروردین 1400

8

برگزار شد

مهندسی مکانیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

مهدی

میهن دوست یگانه

شنبه

28 فروردین 1400

9

برگزار شد

2

محمد امین

گودرزی

شنبه

28 فروردین 1400

9

برگزار شد

3

علیرضا

مهذب پاک

شنبه

28 فروردین 1400

9

برگزار شد

4

ایوب

سرخوش

شنبه

28 فروردین 1400

8

برگزار شد

5

حسین

رحیمی

شنبه

28 فروردین 1400

8

برگزار شد

6

علیرضا

عزیزی

شنبه

28 فروردین 1400

9

برگزار شد

7

مهدی

شوندی

شنبه

28 فروردین 1400

9

برگزار شد

8

مهدی

حاجی محمدی

شنبه

28 فروردین 1400

8

برگزار شد

9

مهدی

کریمی عواطفی

شنبه

28 فروردین 1400

8

برگزار شد

برق / الکترونیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

محمد

بهرامی خواه

یکشنبه

29 فروردین 1400

8

برگزار شد

2

محمد

شیرمحمدی

یکشنبه

29 فروردین 1400

9

برگزار شد

3

حسین

قرالر

یکشنبه

29 فروردین 1400

10

برگزار شد

4

فرشید

امیری

یکشنبه

29 فروردین 1400

8

برگزار شد

5

عباس

شاهرخ

یکشنبه

29 فروردین 1400

8

برگزار شد

6

رامین

نعمتی اسعد

یکشنبه

29 فروردین 1400

9

برگزار شد

7

محمدرضا

مریخی

یکشنبه

29 فروردین 1400

9

برگزار شد

8

سید حامد

شریفی

یکشنبه

29 فروردین 1400

8

برگزار شد

9

سید حسن

موسوی

یکشنبه

29 فروردین 1400

9

برگزار شد

10

رضا

علی پور یگانه

یکشنبه

29 فروردین 1400

10

برگزار شد

10

حسین

خلوصی نیت

سه شنبه

31 فروردین 1400

8

برگزار شد

12

اصغر

حیدری نرگس پور

سه شنبه

31 فروردین 1400

8

برگزار شد

13

علی

غلامی

سه شنبه

31 فروردین 1400

8

برگزار شد

14

محسن

قرالر

سه شنبه

31 فروردین 1400

8

برگزار شد

15

عرفان

نصیری

سه شنبه

31 فروردین 1400

8

برگزار شد

15

علی

قنبری فرود

سه شنبه

31 فروردین 1400

8

برگزار شد

کامپیوتر

 

 

 

 

 

1

حامد

یوسفی

سه شنبه

31 فروردین 1400

10

برگزار شد

2

حمیدرضا

روشنائی

سه شنبه

31 فروردین 1400

10

برگزار شد

3

سعید

کاوه

سه شنبه

31 فروردین 1400

10

برگزار شد

4

سعید

کوکبی دانا

سه شنبه

31 فروردین 1400

10

برگزار شد

5

امیر

عربی

سه شنبه

31 فروردین 1400

10

برگزار شد

6

اسماعیل

عباسی

سه شنبه

31 فروردین 1400

10

برگزار شد

شیمی کاربردی / مهندسی شیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

حسین

یاوری

دوشنبه

30 فروردین 1400

10

برگزار شد

2

محمد

عاطف باوند

دوشنبه

30 فروردین 1400

10

برگزار شد

3

ناصر

هاشمی

دوشنبه

30 فروردین 1400

8

برگزار شد

4

محمود

جان محمدلو

دوشنبه

30 فروردین 1400

10

برگزار شد

5

علی

بیگلری

دوشنبه

30 فروردین 1400

10

برگزار شد

6

علیرضا

کریمی

دوشنبه

30 فروردین 1400

8

برگزار شد

7

جلیل

یاوری منظم

دوشنبه

30 فروردین 1400

8

برگزار شد

8

سعید

محمدمهدی

دوشنبه

30 فروردین 1400

8

برگزار شد

9

مهدی

افشاری دهزاد

دوشنبه

30 فروردین 1400

8

برگزار شد

مهندسی صنایع - مدیریت صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

مهدی

رضائی مهر

چهارشنبه

1 اردیبهشت 1400

10

برگزار شد

2

حسین

زنگنه

چهارشنبه

1 اردیبهشت 1400

10

برگزار شد

3

علیرضا

رضائی وزیر

چهارشنبه

1 اردیبهشت 1400

8

برگزار شد

4

مرتضی

رئوفی

چهارشنبه

1 اردیبهشت 1400

10

برگزار شد

5

احمد

بیات

چهارشنبه

1 اردیبهشت 1400

10

برگزار شد

6

ناصر

سپهری

چهارشنبه

1 اردیبهشت 1400

8

برگزار شد

7

علی

بختیاری عباد

چهارشنبه

1 اردیبهشت 1400

8

برگزار شد

8

بهروز

محققی

چهارشنبه

1 اردیبهشت 1400

8

برگزار شد

9

امیر

حنفی

چهارشنبه

1 اردیبهشت 1400

8

برگزار شد

 

 

شرایط حضور داوطلبان جهت مصاحبه

کلیه داوطلبانی که طبق جدول فوق پذیرفته شده اولیه آزمون کتبی تلقی می گردند لازم است طبق زمان بندی مندرج در جدول، با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی خود، در روز و راس ساعت مقرر و مربوط به خود و گروه شغلی، با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا شامل استفاده از ماسک و اطمینان از سلامت خوددر محل کارخانه به آدرس استان همدان – شهرستان رزن – شهرستان درگزین – بخش شاهنجرین – کارخانه سیمان هگمتان حاضر گردند. 

"بازگشت 

 

 

ارتباط با موسسه

  • بزرگراه رسالت، نرسيده به بزرگراه افريقا، ساختمان اصلی بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی، طبقه١٥

  • ٨٦٠٨٨٢٣١-۰۲۱

  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دسترسی سریع

عضویت در خبرنامه

    تمامی حقوق این وبسایت برای موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا محفوظ می‌باشد. 

لوگوی طراح سایت