پیام مدیرعامل

ا

الهی کاش توان بس وسیع تر از این داشتم که در ستودن تو به کار می آمد اما با همین اندک نیروی خویش و به وسعت تمام موهبت و مهربانی تو سخن آغاز می کنم.

سروران و همراهان گرامی، همانطور که می دانید عامل اصلی در کسب هر موفقیتی، تدوین و تشخیص اهداف است. هدفگذاری مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است. تلاش های ما زمانی ارزشمند خواهد شد که معطوف به هدف باشد. چگونگی و نحوه تعیین ماموریتها، اهداف سازمانی و اهداف فردی، برای هدایت عمومی فعالیتهای سازمان در مسیر پیشرفت، تعالی و بهبود عملکردهای سازمانی است.

ما نیاز داریم که فرهنگ و محیطی را ایجاد کنیم که در آن منابع انسانی مستعد و خوش فکر را با یک مدیریت قوی و توانمند پرورش دهیم. کارکنانی را جذب می کنیم که درک عمیق از اصول اخلاقی، علاقمند و متوجه به تغییرات و دارای مهارت اجرایی در پیروزی بر مشکلات باشند. منابع انسانی این چنین، خلاقیت و نوآوری در کسب و کار را موجب خواهند شد و مقدارت ما را به سمت توسعه بیشتر هدایت خواهند کرد. بر این باوریم که به عنوان یک موسسه و برای حرکت به سمت جلو، به گونه ای جدایی ناپذیر، ملزم به ایجاد اشتراک در موفقیت با مردمانمان و مشتریانمان هستیم.