Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

مدیریت زمان

مدیریت زمان

مدیریت زمان

اهداف آموزشی دوره

 • آشناسازی مخاطبان با اصول و مفاهیم زمان، برنامه ریزی برای توسعه بهره وری،مدیریت بحران وتفویض اختیار

سرفصل های آموزشی

 • معرفی،چارچوب کلاس و اهداف آن،انتظارات افراد از شرکت در این دوره
 • زمان چیست،مشکلات بیولوژیک، تفاوت بین مدیریت زمان و بهره وری
 • زمانتان را چطور می گذرانید؟
 • مشخص کردن عوامل ضایع کننده وقت
 • مشخص کردن افراد و اطرافیانی که در ضایع کردن وقت دخیل هستند
 • هدف داشتن،هدف گذاری،مشخص کردن اهداف شخصی
 • برنامه ریزی برای توسعه بهره وری
 • سازماندهی و اصول آن
 • بهم ریختگی ها را منظم کردن،فضای کاری را منظم کردن
 • مدیریت تلفن و مکتوبات
 • توسعه تمرکز فکر،توجه کردن
 • شناخت،کنترل و مدیریت مزاحمت ها
 • ارتباطات و توسعه توانمندی های ارتباطی،گوش دادن برای بالا بردن تمرکز
 • انگیزه برای انجام دادن کارها
 • مدیریت ملاقات های برنامه ریزی شده(جلسات) و برنامه ریزی نشده
 • تعلل و به عقب انداختن
 • مدیریت بحران
 • تفویض اختیار
 • نتیجه گیری و برنامه ریزی برای آینده

 

 

نوع دوره : سازمان و مدیریت

مخاطبین دوره: کلیه مدیران ارشد و میانی و کارشناسان سازمان

مدت زمان دوره : 8 ساعت

روش ارائه محتوی: کلاس درس

شرایط مدرسین : واجدین گواهی صلاحیت از مراکز ذیربط

منابع و محتوای آموزشی: کتاب و جزوه

معیارهای ارزشیابی : کتبی مبتنی بر نظام شایستگی حرفه ای اتاق

روش اجراء: حضوری

نظری وجود ندارد

نظردهی بسته شده