Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

مدیریت بحران

مدیریت بحران

مدیریت بحران

اهداف آموزشی دوره

  • ارتقای دانش، اصلاح نگرش و افزایش مهارت مدیران و کارکنان برای شناخت هرچه بهتر و بیشتر علل بروز بحران ها و انتخاب راهکارهای موثر برای پیشگیری و آمادگی در برابر خطرات و پاسخگویی به آنها.

سرفصل های آموزشی

  • ارتقای دانش ، اصلاح نگرش و افزایش مهارت مدیران و کارکنان برای شناخت هرجه بیشتر علل بروز بحران ها و انتخاب راهکارهای موثر برای پیشگیری و آمادگی در برابر خطرات و پاسخ گویی به آنها
  • آشنایی با اصطلاحات و واژه های کاربردی در مدیریت بحران
  • آشنایی با چگونگی برنامه ریزی و مدیریت در شرایط اضطرار
  • آشنایی با نحوه تعامل تشکل ها و سازمان ها در مدیریت سوانح
  • شناخت اصول مدیریت یکپارچه در بحران ها
  • شناخت برنامه های مدیریت یکپارچه در بحران ها
  • شناخت برنامه های مدیریت بحران در کشورهای جهان

 

 

نوع دوره : سازمان و مدیریت

مخاطبین دوره: کلیه مدیران ارشد و میانی و کارشناسان سازمان

مدت زمان دوره : 16 ساعت

روش ارائه محتوی: کلاس درس

شرایط مدرسین : واجدین گواهی صلاحیت از مراکز ذیربط

منابع و محتوای آموزشی: کتاب و جزوه

معیارهای ارزشیابی : کتبی مبتنی بر نظام شایستگی حرفه ای اتاق

روش اجراء: حضوری

نظری وجود ندارد

نظردهی بسته شده