Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

اهداف آموزشی دوره

  • توسعه توانمندی ها و آموزش اصول مورد نیاز جهت ایجاد نگرش استراتژیک – آشنایی با فنون و فرآیندهای مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک به صورت کاربردی

سرفصل های آموزشی

  • مقدمه ای بر اهمیت برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
  • تعیین رسالت ، دورنما و ارزش های سازمانی
  • Formulation
  • تحلیل داخلی سازمان
  • تحلیل محیطی سازمان
  • SWOT
  • انتخاب استراتژی

 

 

نوع دوره : سازمان و مدیریت

مخاطبین دوره: کلیه مدیران ارشد و میانی و کارشناسان سازمان

مدت زمان دوره : 8 ساعت

روش ارائه محتوی: کلاس درس

شرایط مدرسین : واجدین گواهی صلاحیت از مراکز ذیربط

منابع و محتوای آموزشی: کتاب و جزوه

معیارهای ارزشیابی : کتبی مبتنی بر نظام شایستگی حرفه ای اتاق

روش اجراء: حضوری

نظری وجود ندارد

نظردهی بسته شده