Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

دپارتمان مدیریت عمومی به ۶ قسمت تقسیم می شود که به شرح زیر است.

 • آموزش مدیران دفاتر
 • رفتار سازمانی
 • مدیریت زمان
 • آشنایی با پروتکل های تشریفاتی ویژه ی کارمندان خدمات
 • اشنایی با روش های ارتباط با رسانه برای مدیران و کارشناسان روابط عمومی
 • رفتار سازمانی برای مدیران و سرپرستان
 • رفتار سازمانی برای کارمندان و کارشناسان
 • مدیریت انگیزش در محیط کار
 • خود مدیریتی
 • اصول ساماندهی محیط کار و نقش آن در ارتقای کارایی
 • اصول مدیریت و سرپرستی
 • کاربرد اکسل در گزارش های سازمانی
 • مدیریت ارتباط با مشتری(crm)
 • مدیریت بحران و پیشگیری از سوانح طبیعی
 • مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 • حقوق تجارت
 • تجزیه تحلیل صورت های مالی
 • مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
 • آشنایی با مدیریت مالی
 • تحلیل و گزارش گیری در مدیریت مالی
 • تحلیل بازار برای مدیران مالی
 • بودجه ریزی برای مدیران مالی
 • شناخت ابزار ها و بازار های مالی
 • اکسل و کاربرد آن برای مدیران مالی
 • مدیریت مالی در پروژه ها
 • مدیریت مالی شرکت های سهامی
 • مدیریت مالی در پروژه های صنعتی
 • آشنایی با بورس و بازار سهام
 • حسابداری مالیاتی
 • مبارزه با پولشویی
 • برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
 • اصول سرپرستی
 • آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی
 • مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی
 • اصول و فنون مذاکره
 • آشنایی بامدل های ارزیابی عملکرد سازمانی بر اساس مدل EFQM
 • شیوه های موثر انگیزش کارکنان و مدیران پروژه ها
 • آشنایی با سیستم کارت امتیاز متوازن در سازمان ها
 • دوره ی جامع مدیریت منابع انسانی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه ی کارگاهی
 • فرایند مدیریت منابع انسانی بر اساس PMBOK
 • مدیریت دعاوی و اصول claim
 • ایجاد و مدیریت دفتر مدیریت پروژه (pmo)در سازمان ها
 • کارگاه تخصصی نرم افزار کامفار
 • مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
 • کارگاه نرم افزار msp
 • کارگاه آموزش نرم افزار پریماورا
 • آموزش مستند سازی پروژه ها
 • آموزش شرکت و حضور در مناقصات
 • روش ایجاد و تهیه ی بانک اطلاعاتی و گزارشات در اکسل
 • مدیریت جامع بازاریابی
 • اصول بازاریابی
 • بازاریابی دیجیتال
 • اصول و فنون مذاکره ویژه ی مدیران فروش
 • زبان بدن ویژه ی فروشندگان و بازاریابان
 • مدیریت استراتژیک برند
 • مدیریت ارتباط با مشتری(crm)
 • مهندسی فروش و فروش های حضوری
 • روش های تدوین طرح کسب و کار
 • آموزش بازاریابی و فروش تلفنی
 • فروش و بازاریابی مویرگی برای مواد غذایی
 • اصول خدمات به مشتری
 • اصول گمرکات
 • مکاتبات اداری به زبان انگلیسی
 • مجموعه ی قوانین صادرات و واردات بین المللی
 • مکالمه ی انگلیسی ویژه مدیران گمرک و بازار های بین المللی
 • آشنایی با قوانین تجارت بازار های جهانی